język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2017

31.08.2017

Zarząd Spółki NORTHCOAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu dzisiejszym zajął stanowisko w sprawie punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 września 2017r. tj. w zakresie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.

Treść przedmiotowego stanowiska stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Stanowisko zarządu North Coast S.A.

Marki
Facebook Instagram