język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2013

07.11.2013

Temat:
Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje że poręczył względem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") za dług swojej spółki zależnej Latteria – Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") wynikający z:
1)umowy kredytu obrotowego (RB 19/2013) na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 10 mln PLN. Poręcznie zostało udzielone do kwoty 15 mln PLN. Emitent i Spółka za dług odpowiadają solidarnie,
2)umowy kredytu zaliczka (RB 19/2013) na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 2 mln EUR. Poręcznie zostało udzielone do równowartości kwoty 3 mln EUR wyrażonej w złotych. Emitent i Spółka za dług odpowiadają solidarnie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram