język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2009

27.07.2009

Temat
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art.56 ust. 1pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w spółce North Coast S.A. Na podstawie aneksu, data całkowitej spłaty kredytu została wyznaczona na dzień 30 czerwca 2010 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram