język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 21/2006

12.06.2006

Temat
Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 21 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd North Coast S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. w dniu 21 czerwca 2006 r.

Marki
Facebook Instagram