język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2017

30.08.2017

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art.399 § 1 i art 398 w zw. z art. 400 § 1-3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 września 2017 roku, o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

  • ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
  • projekty uchwał na ZWZ,
  • formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze NWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.09.2017Projekty uchwał na ZWZ 29.09.2017

Marki
Facebook Instagram