język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2010

14.07.2010

Temat
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących w spółce North Coast S.A i spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksów, w Spółce North Coast S.A., przedłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 13 mln. PLN do dnia 31 maja 2011 r. oraz podwyższony limit kredytu w rachunku bieżącym (RB 6/2010 z 12.03.2010 r.) do wysokości 5 mln. PLN. W spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. termin spłaty kredytu w wysokości 3 mln. PLN został przedłużony do dnia 31 maja 2011 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram