język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 20/2007

22.06.2007

Temat
Podpisanie umowy handlowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast informuje, że w dniu wczorajszym podpisana została umowa z MGB METRO Gropu Buying Polska sp. z o.o. i społka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Umowa dotyczy warunków handlowych regulujących wspólpracę w zakresie marketingu, promocji i szczegółowych warunków dostaw z jednym z głównych odbiorców Spółki.

Marki
Facebook Instagram