język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2020

15.06.2020

Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 


Treść raportu:
North Coast S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, posiadającej wraz z Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy 2.365.461‬ akcji, dających łącznie 3.365.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Spółki.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zgłoszenia w załączeniu do niniejszego raportu.


Załączniki:

zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_zarzadu.pdfCV_Olivier_Savary_(1).pdfCV_Maciej_Strozyk_(1).pdfCV_Herve_Bouchet_(1).pdf

Marki
Facebook Instagram