język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2019

27.06.2019

Zarząd North Coast S.A. informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. była Castelli Polska Sp. z o.o.

Łączna liczba głosów Castelli Polska Sp. z o.o. przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosiła 2.815.213, co stanowiło 96,08% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 67,03% w ogólnej liczbie głosów.

Marki
Facebook Instagram