język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2010

01.07.2010

Temat
Powołanie członków zarządu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało z dniem 30 czerwca 2010 r. na członków zarządu następujące osoby:
- Silvano Fiocco do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Pan Silvano Fiocco przed rozpoczęciem pracy dla Spółki oraz w trakcie pracy dla Spółki, był zatrudniony bądź był członkiem organów w następujących podmiotach:
• w latach 1978-1980 – Societa’Bellardi, Venezia, jako Pracownik Administracyjny,
• w latach 1981-1986 – Coin/Oviesse, Venezia, jako Dyrektor Filii,
• w latach 1986-2000 – Mazzorato Abbigliamento, Padova, jako Dyrektor Sprzedaży,
• w latach 1994-1996 – JU-MORI Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, jako udziałowiec,
• w latach 1994-1996 – RADKON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako członek Zarządu,
• w latach 2000-2001 – Eger, Noale (Ve), jako Dyrektor Handlowy,
• w latach 2001-2004 – User Logistica, Padova, jako Konsultant Działu Sprzedaży.
Pan Silvano Fiocco nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Silvano Fiocco nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Giorgio Pezzolato do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Giorgio Pezzolato przed rozpoczęciem pracy dla Spółki oraz w jej trakcie, był zatrudniony bądź był członkiem organów w następujących podmiotach:
• w latach 1978-1980 – F.lli Serain, Rovigo jako Księgowy,
• w latach 1980-1985 – Banca Popolare PD-TV-RO, Gavello (RO), jako Wicedyrektor Filii,
• w latach 1985-1987 – Americanino Spa Group, Pojana (VI), jako Credit Manager,
• w latach 1987-1990 – Americanino Spa Group, Paryż, jako Dyrektor Filii,
• w latach 1990-1993 – Kinghino Spa, Rovereto (TN), jako Dyrektor,
• w latach 1994-1996 – JU-MORI Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, jako udziałowiec i członek Zarządu,
• w latach 1994-1996 – RADKON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako członek Zarządu.

Pan Giorgio Pezzolato nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Giorgio Pezzolato nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marki
Facebook Instagram