język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2009

19.06.2009

Temat
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących w spółce North Coast S.A i spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksu, w Spółce North Coast S.A., przedłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 13 mln. PLN do dnia 30 kwietnia 2010 r. W spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. termin spłaty kredytu w wysokości 3 mln. zł został przedłużony do dnia 31 maja 2010 r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram