język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2007

19.06.2007

Temat
Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NorthCoast S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

WZA projekty uchwał

Marki
Facebook Instagram