język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 19/2006

06.06.2006

Temat
Załączniki do umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, że z dniem 5 czerwca 2006 w związku z otrzymaniem przez Spółkę załączników do Umowy o Współpracę Handlową z MGB Metro Group Buying Polska, wchodzą w życie postanowienia załączników regulujących współpracę w zakresie marketingu, promocji i szczegółowych warunków dostaw z jednym głównych odbiorców Spółki - Makro Cash and Carry Polska S.A.

Marki
Facebook Instagram