język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2020

26.05.2020

Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 17/2020


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 17/2020 w załączeniu spółka North Coast S.A. _dalej jako: "Spółka"_ przekazuje Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, stanowiącą załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia ww. polityki wynagrodzeń, który to zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. 


Załączniki

Polityka_wynagradzania_Zarzad_i_RN_(3).pdf

Marki
Facebook Instagram