język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2014

16.09.2014

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, uchwałą nr 788/14 z dnia 16 września 2014 roku postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 0,02 zł na 0,2 zł, dzień 24 września 2014 roku jako dzień wymiany 22.000.000 akcji Emitenta oznaczonych kodem PLNRTHC00014 na 2.200.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,2 zł każda. W wyniku wymiany, o której mowa w zadaniu poprzednim, kodem PLNRTHC00014 oznaczonych będzie 2.200.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,2 zł każda.

Dzień referencyjny, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, został określony na 17 września 2014 roku.

Marki
Facebook Instagram