język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2008

19.06.2008

Temat
Powołanie nowego członka zarządu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku uchwałą nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołał Pana Claudius Hilla na stanowisko członka Zarządu. Pan Claudius Hill ma wieloletnie doświadczenie w branży FMCG. W latach 1999 – 2008 pracował w AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie. Do 2002 roku był Członkiem Zarządu i odpowiadał za sprzedaż i marketing, a następnie piastował stanowisko Prezesa Zarządu. Wcześniej w 1997 roku piastował stanowisko Wiceprezesa ówczesnego lidera na rynku piwa, Elbrewery Co. Ltd. W latach 1987 - 1997 pracował w firmie Benckiser, w której zdobył szerokie doświadczenie zawodowe pracując w Niemczech, Polsce i Słowenii, gdzie pełnił m.in. stanowisko Dyrektora Sprzedaży na region Europy Wschodniej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Claudius Hilla nie prowadzi innej konkurencyjnej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Claudius Hilla nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marki
Facebook Instagram