język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2006

06.06.2006

Temat
Podpisanie umów handlowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2006 roku Spółka otrzymała podpisane umowy od Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Targowa 72. Umowy dotyczą warunków handlowych pomiędzy North Coast S.A. i jednym z jej głównych odbiorców Carrefour Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umów są zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy towarów, działań reklamowych i marketingowych. Umowy obowiązują od 01.01.2006 do 31.12.2006 i zawarte są z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia . Dodatkowo umowy są automatycznie przedłużane o kolejne 3 miesiące po upływie okresu ich obowiązywania. Umowy nie zobowiązują Carrefour Polska Sp. z o.o. do nabycia jakiejkolwiek konkretnej ilości produktów North Coast S.A.

Marki
Facebook Instagram