język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2020

22.05.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 czerwca 2020 roku, o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, budynek Kopernik Office Buildings A.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał na ZWZ,
- formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.


Załączniki:

Formularze_ZWZ_(1).pdfOgłoszenie_ZWZ.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_(1).pdf

Polityka_wynagradzania_Zarzad_i_RN_(3).pdf

Marki
Facebook Instagram