język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2015

24.03.2015

Temat:
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu obrotowego udzielonego w wysokości 10 mln PLN (RB 19/2013) zawartego pomiędzy Bankiem i spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka").
Na podstawie aneksu obniżeniu uległa ostatnia rata kredytu płatna do 30.06.2015 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 23,0 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Marki
Facebook Instagram