język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2010

01.07.2010

Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

Uchwały podjęte na WZA 30.06.2010

Marki
Facebook Instagram