język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2008

19.06.2008

Temat
Informacja dotycząca podziału zysku za 2007 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2008 roku Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 5.120.000,00 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) z osiągniętego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007, co stanowi 0,16 zł (szesnaście groszy) na 1 akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na dzień 20 sierpnia 2008 r oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2008 roku.

Marki
Facebook Instagram