język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2006

02.06.2006

Temat
Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd NORTH COAST S.A. informuje, ze w dniu 2 czerwca 2006 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A z dnia 30 maja 2006 roku. W komunikacie poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Nr 137/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24.03.2006 roku oraz na wniosek spółki w dniu 1 czerwca 2006 roku po kodem PLNRTHC00014 na kontach uczestników KDPW zostanie zarejestrowanych 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A..
Łącznie pod kodem PLNRHTC00014 zarejestrowanych będzie 22.000.000 akcji na okaziciela. Przedmiotowa rejestracja nastąpi w systemie depozytowo-rozliczeniowym poprzez przejęcie dotychczas zarejestrowanych Praw do Akcji (PDA) oznaczonych kodem PLNRTHC00022.

Podstawa prawna: par. 34 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Marki
Facebook Instagram