język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2016

29.06.2016

Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.:

  1. Castelli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie - liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy- 2.815.213, udział w głosach na walnym zgromadzeniu - 85,55%, udział w ogólnej liczbie głosów - 67,03%,
  2. BPH Subfundusz Selektywny - liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - 328 047, udział w głosach na walnym zgromadzeniu - 9,97%, udział w ogólnej liczbie głosów - 7,81%.
Marki
Facebook Instagram