język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2014

05.09.2014

Temat:
Wyznaczenie przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego i dnia wymiany

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 uchwały nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie scalenia akcji spółki, Zarząd Spółki wyznaczył:
- Dzień Referencyjny według stanu, na który ustala się liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, które będą podlegały połączeniu w akcje o nowej wartości nominalnej 0,2 zł, na dzień 17 września 2014 roku;
- Dzień Wymiany, w którym na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy zostaną zapisane akcje o nowej wartości nominalnej 0,2 zł w wyniku połączenia akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł na dzień 24 września 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca się do swoich Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Emitenta w Dniu Referencyjnym, tj. 17 września 2014 roku stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby dziesięć. Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Emitenta, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

Marki
Facebook Instagram