język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2011

02.12.2011

Temat
Informacja dotycząca odmowy przyznania pomocy Latteria Tinis Sp. z o.o. przez ARiMR

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
W związku z pytaniami inwestorów Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ("ARiMR") informujące, iż ponownie odmówiono Latterii-Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka Zależna") przyznania pomocy w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Spółka Zależna zamierza zaskarżyć przedmiotowe pismo ARiMR w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dotychczas sąd już dwukrotnie uchylał odmowne pisma ARiMR.

Marki
Facebook Instagram