język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 16/2010

01.07.2010

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 50,00 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 50,00 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %

Marki
Facebook Instagram