język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2011

10.11.2011

Temat
Uruchomienie trzeciej linii produkcyjnej w spółce zależnej Latteria Tinis

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2011 r. została uruchomiona trzecia linia produkcyjna w spółce zależnej Latteria Tinis sp. z o.o. Linia będzie produkować włoskie sery mozarella, ricotta oraz masło. Uruchomiona produkcja pozwoli na istotne zwiększenie mocy produkcyjnych tj. o 40 procent. Dzięki zwiększonej skali produkcji Latteria Tinis może osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 160 mln zł rocznie.

Marki
Facebook Instagram