język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2009

18.06.2009

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 r.:
1.Silvano Fiocco – liczba głosów na ZWZA – 13.500.000, udział w głosach na ZWZA – 43,68 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 32,14 %,
2.Giorgio Pezzolato – liczba głosów na ZWZA – 13.500.000, udział w głosach na ZWZA – 43,68 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 32,14 %,
3.OFE PZU "Złota Jesień" – liczba głosów na ZWZA – 3.625.367, udział w głosach na ZWZA – 11,73 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,63 %.

Marki
Facebook Instagram