język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2008

19.06.2008

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki North Coast S.A. w dniu 18 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmneij 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2008 roku:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 44,08 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
2. Giorgio Pezzolato -liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 44,08 %, udział w ogólnej liczbie glosów - 32,14 %,
3. OFE PZU "Złota Jesień" - liczba głosów na ZWZA - 3.625.367, udział w głosach na ZWZA - 11,84 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 8,63 %.

Marki
Facebook Instagram