język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2006

29.05.2006

Temat
Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego North Coast SA za rok 2005

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast SA niniejszym informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2005.
Termin przekazania w/w raportu zostaje ustalony na dzień 02 czerwca 2006 roku.
Podstawa prawna:
§ 100.2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744)

Marki
Facebook Instagram