język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2020

31.03.2020

Informacja o nieodbyciu się NZA i niepodjęciu uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W ślad za raportem nr 13/2020, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na 31 marca 2020 r. nie odbyło się, wobec czego nie zostały podjęte żadne uchwały.

Marki
Facebook Instagram