język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2020

30.03.2020

Odwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy North Coast S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych, będących osobami fizycznymi, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31 marca 2020 r. nie odbędzie się. Do powyższego wniosku przychylił się akcjonariusz żądający zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, akcjonariusz żądający zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy wystąpi z ponownym wnioskiem o zwołanie NZA w nowym terminie, po wejściu w życie przepisów umożliwiających odbywanie zgromadzeń akcjonariuszy za pomocą środków elektronicznego komunikowania się na odległość.

Marki
Facebook Instagram