język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2012

10.08.2012

Temat
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących w spółce North Coast S.A i spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksów, w Spółce North Coast S.A., przedłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 16 mln. PLN do dnia 30 czerwca 2013 r. W spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. termin spłaty kredytu w wysokości 3 mln. zł został przedłużony do dnia 30 czerwca 2013 r.

Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram