język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2011

11.08.2011

Temat
aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w spółce North Coast S.A. Na podstawie aneksu w Spółce North Coast S.A. podwyższona została kwota kredytu z 13 mln PLN do 16 mln PLN.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram