język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2010

18.06.2010

Temat
Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 r.

WZA projekty uchwał 2010.06.30

Marki
Facebook Instagram