język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 13/2009

09.06.2009

Temat

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA North Coast S.A. w dniu 17 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitetnów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim, Zarząd North Coast S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy North Coast S.A. w dniu 17 czerwca 2009 r.

ZWZA projekt uchwał

Marki
Facebook Instagram