język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2016

23.06.2016

Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Podstawa prawna:
Artykuł 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Bartkowiaka.

Pan Michał Bartkowiak posiada 18 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Od 2015 roku Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie INEA, wcześniej Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Grupie Arctic Paper oraz Dyrektor Finansowy w Grupie Eurocash, członek rad nadzorczych spółek: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., Gardens-Software Sp. z o.o. Pan Michał Bartkowiak przez wiele lat był związany z branżą FMCG, farmaceutyczną, Pulp&Paper oraz informatyczną. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pan Michał Bartkowiak złożył oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS.

Marki
Facebook Instagram