język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2011

21.07.2011

Temat
Aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Pekao S.A. podpisane aneksy do umów dotyczących funkcjonowania kredytów obrotowych w rachunkach bieżących w spółce North Coast S.A i spółce od niej zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. Na podstawie aneksów, w Spółce North Coast S.A., przedłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 13 mln. PLN do dnia 30 czerwca 2012 r. W spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. termin spłaty kredytu w wysokości 3 mln. zł został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012 r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Marki
Facebook Instagram