język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2007

15.05.2007

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 Zarząd firmy North Coast S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2007 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pismo procesowe, w którym podtrzymała swój wniosek z dnia 20.02.2007 r. o ogłoszenie upadłości Malma Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku obejmujący likwidację majątku dłużnika.

Jednocześnie North Coast S.A. zrezygnował, na obecnym etapie postępowania, z przedłożenia propozycji układowych dla wierzycieli Malmy Sp. z o.o., z uwagi na ujawnienie przez nią faktu zawarcia umów dzierżawy przedsiębiorstwa w formie pisemnej z datą pewną. Podtrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika jest uzasadnione przepisami Prawa upadłościowego, które umożliwiają rozwiązanie umów dzierżawy przedsiębiorstwa z datą pewną w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika. North Coast S.A. nie wyklucza złożenia wniosku o zmianę opcji postępowania oraz propozycji układowych dla wierzycieli Malmy Sp. z o.o. w przypadku rozwiązania w postępowaniu upadłościowym umów dzierżawy przedsiębiorstwa.

Marki
Facebook Instagram