język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2006

28.04.2006

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2006 r.:
1. Raporty kwartalne:
- za I kwartał 2006 r. - 05 maja 2006 r.
- za II kwartał 2006 r. - 04 sierpnia 2006 r.
- za III kwartał 2006 r. - 06 listopada 2006 r.
2. Raport półroczny za I półrocze 2006 r. - 02 października 2006 r.
3. Raport roczny za 2005 r. - 31 maja 2006 r.

Podstawa prawna: § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Marki
Facebook Instagram