język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2020

02.01.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 11/2019 oraz 21/2019, Zarząd North Coast S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 2 stycznia 2020 r. otrzymał informację odnośnie zrealizowania się w dniu 2 stycznia 2020 r. transakcji sprzedaży całościowego pakietu udziałów w spółce Nuova Castelli SPA, spółki z siedzibą we Włoszech, na rzecz Gruppo Lactalis Italia S.r.l., spółki z siedzibą we Włoszech.

W efekcie transakcji Gruppo Lactalis Italia S.r.l., stała się podmiotem pośrednio dominującym nad North Coast S.A.
Struktura akcjonariatu North Coast S.A. przedstawiona została w załączniku.

 

Struktura akcjonariatu
 

Marki
Facebook Instagram