język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2008

16.01.2008

Temat
Informacja w sprawie niestosowania w North Coast S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Informacja w sprawie niestosowania w North Coast S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Zarząd North Coast S.A., wykonując obowiązek określony w § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach, które w sposób trwały nie będą stosowane.
1.Pkt. II.1.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.

W Radzie Nadzorczej North Coast S.A. nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest więc możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.

2.Pkt. III.7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej funkcje przewidziane dla komitetu audytu pełnione są przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. W przypadku powołania komitetu przez Radę Nadzorczą, informacja zostanie niezwłocznie podana do wiadomości raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 pkt 3

Marki
Facebook Instagram