język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2006

22.03.2006

Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, zgodnie z par. 10 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), że od dnia 22.03.2006 roku, Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI. Operatorem systemu jest Małgorzata Wyszyńska.
Podstawa prawna: art. 56 Ustawy o ofercie, Regulamin ESPI, par. 10 pkt 1.

Marki
Facebook Instagram