język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2017

21.06.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku oraz raportu nr 4/2017 z dnia 15 lutego 2017, Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 6 lutego 2001r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu do dnia 31 maja 2018r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż otrzymany aneks do umowy kredytowej może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Marki
Facebook Instagram