język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2013

28.06.2013

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 10.000.000, udział w głosach na ZWZA – 36,18 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 23,81 %,
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA – 48,84 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
3. OFE PZU "Złota Jesień - liczba głosów na ZWZA - 4.139.648, udział w głosach na ZWZA – 14,98 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 9,86 %.

Marki
Facebook Instagram