język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2009

02.06.2009

Temat
Korekta raportu kwartalnego QSR 3/2008

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż w sprawozdaniu kwartalnym QSR za III kwartał 2008 rok, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14.11.2008 r. wystąpił błąd pisarski, polegający na pomyłkowym wypełnieniu w jednostkowym bilansie rubryk dotyczących stanu na dzień 30.06.2008 r. pozycji: ‘Razem należności krótkoterminowe" było: 28.375, powinno być 34.901, oraz pozycji "Razem inwestycje krótkoterminowe" było: 8.401, powinno być: 4.950.
Poprawiona treść raportu zostanie przekazana w dniu dzisiejszym.

Marki
Facebook Instagram