język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2018

30.08.2018

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że dnia 29 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu w składzie:
– Pan Grzegorz Spuz-Szpos
– Pan Michał Bartkowiak
– Pan Tommaso Cibrario
Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. _i_ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, _ii_ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, _iii_ większość członków komitetu audytu jest niezależna od Spółki.

Marki
Facebook Instagram