język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2011

30.06.2011

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 r.:
1. Silvano Fiocco - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 43,34 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
2. Giorgio Pezzolato - liczba głosów na ZWZA - 13.500.000, udział w głosach na ZWZA - 43,34 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 32,14 %,
3. OFE PZU "Złota Jesień - liczba głosów na ZWZA - 4.100.000, udział w głosach na ZWZA - 13,16 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 9,76 %.

Marki
Facebook Instagram