język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2010

10.06.2010

Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1898, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 r.
North Coast S.A. korzystała wcześniej z usług Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. (wcześniej Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.) przy:
1.badaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2004,
2.sprawdzeniu prawidłowości bilansu sporządzonego na dzień przekształcenia sp. z o.o. w S.A. oraz wystawieniu opinii,
3.sprawdzeniu poprawności przekształcenia zbadanych sprawozdań finansowych za lata 2002, 2003, 2004 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
4.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.08.2005 na potrzeby Prospektu Emisyjnego,
5.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 29.08.2005,
6.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 30.08.2005 do 31.12.2005,
7.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005,
8.przeglądzie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006,
9.przeprowadzeniu due diligence Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. związanego z zakupem udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o.,
10.badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006,
11.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007,
12.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007,
13.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008,
14.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.
15.przeglądzie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009,
16.badaniu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Marki
Facebook Instagram