język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2007

05.04.2007

Temat
Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i planach przejęcia Malma Sp z o.o

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd firmy North Coast S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w trakcie rozprawy o ogłoszenie upadłości "Malma" Sp. z o.o. North Coast S.A. oświadczył, że jest zainteresowany przejęciem przedsiębiorstwa "Malma" Sp. z o. o., a ponadto, iż swoje propozycje układowe w tym zakresie, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, przedstawi do dnia 14 maja 2007 r. Jednocześnie w celu realizacji tego projektu North Coast S.A. zamierza pozyskać do współpracy strategicznego partnera – międzynarodowy koncern Colussi.

Marki
Facebook Instagram